In mijn consulten ligt het accent op de Reflexzone behandelingen.

Omdat ik holistisch werk kijk ik naast de lichamelijke klachten ook naar uw voeding, slaapritme, bewegingspatroon, de mate van spanning en ontspanning en naar uw orthomoleculaire status.

Tijdens een intakegesprek kijken wij of ik u daadwerkelijk verder kan helpen. We bespreken uw klachtenpatroon en stellen een plan van aanpak op.

De behandelingen kunnen worden toegepast in combinatie met de reguliere gezondheidszorg. Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts.

 

Tarieven


Consult Reflexzonetherapie: 57 euro (55 min)
Consult Reflexzonetherapie: 37 euro (30 min)

Betaling gebeurt contant na afloop van het consult of u maakt het bedrag over na afloop.


Consulten aan huis zijn mogelijk in overleg.

 

Bij verhindering gelieve minimaal 48 uur van tevoren af te bellen. Indien dit niet gebeurt ben ik helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte of het gehele reflexologisch consult wanneer u aanvullend verzekerd bent. Neem hierover contact op met uw Ziektekostenverzekeraar. Dit wordt niet verrekend met uw eigen risico.

 

Uw Privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
- er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

 

 

- om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij 

een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
 

Klachtrecht 


Ik doe er alles aan om op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Mocht u toch ergens niet tevreden over zijn dan stel ik het zeer op prijs dat u dit met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u gebruik maken van een klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging de LVNT. Deze ondersteunt u bij het formuleren van de klacht en bij het zoeken naar oplossingen. Ik ben aangesloten bij de SCAG, een stichting die cliënten op een deskundige en zorgvuldige manier begeleiding biedt bij klachten.

Voor info kijk op: www.lvnt.nl/klachten